جملات زیبا ✯ یک پند
سخنان بزرگان، جملات کوتاه زیبا، پندهای حکیمانه، داستان کوتاه زیبا، جمله های قشنگ، جملات قصار، مطالب جالب، داستانک زیبا، شعر زیبا، پندهای آموزنده، آرمان نامه ارد بزرگ، احادیث زیبا، سخنان ائمه اطهار علیهم السلام
تاريخ : ۱۳٩٠/٢/۱۸فرگرد هنرهنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است . بارگاه هنر  با هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیست .
ارد بزرگ


اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند .
ارد بزرگ


در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند .
ارد بزرگ


شناور بودن خرد آدم در جهان احساس  به او میدان بروز و رشد هنر را داده است .
ارد بزرگ


آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است.
ارد بزرگ


هنرمند و نویسنده  مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است . ارد بزرگ