جملات زیبا ✯ یک پند
سخنان بزرگان، جملات کوتاه زیبا، پندهای حکیمانه، داستان کوتاه زیبا، جمله های قشنگ، جملات قصار، مطالب جالب، داستانک زیبا، شعر زیبا، پندهای آموزنده، آرمان نامه ارد بزرگ، احادیث زیبا، سخنان ائمه اطهار علیهم السلام

جملات مدیریتی و تصمیم گیری

جملات مدیریتی و تصمیم گیری

مقدمات تصمیم و اقدام
پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری، مشورت کن و قبل از این که وارد عمل شوی، فکر کن. 
امام علی (ع) 

تصمیم غلط
تصحیح یک تصمیم غلط بیشتر از گرفتن یک تصمیم صحیح زمان می برد. 
اسپنسر جانسون 

تصمیمات درستِ نادرست
حتی یک تصمیم درست هم غلط خواهد بود وقتی خیلی دیر اتخاذ شده باشد. 
لی آیاکوکا 

علت هر شکست
علت هر شکستی عمل کردن بدون فکر است. 
الکس مکنزی 

مادیان های درباری
پادشاهی به پیشنهاد وزیرش دستور داد برای یکصد مادیان درباری نعل های طلایی بسازند و نیمی از خزانه و مدتها وقت را صرف آن نمودند. اما پس از پایان کار تازه فهمیدند که اصلاً مادیان نعل نمی خورد.