جملات زیبا ✯ یک پند
سخنان بزرگان، جملات کوتاه زیبا، پندهای حکیمانه، داستان کوتاه زیبا، جمله های قشنگ، جملات قصار، مطالب جالب، داستانک زیبا، شعر زیبا، پندهای آموزنده، آرمان نامه ارد بزرگ، احادیث زیبا، سخنان ائمه اطهار علیهم السلام
تاريخ : ۱۳٩٠/٥/۱۸

فکرجملات زیبا درباره فکر

فکر، چراغ مغز است.        "حضرت محمد(ص)"

اگر با تفکر و اندیشه خویش بیدار نشوی، اندرز کسی بیدار و آگاهت نخواهد کرد.   "امام علی (ع)"

تفکر، عالیترین مراتب عبادت است.       "امام باقر(ع)"

اول در فکر رفیق آگاه باش، پس از آن آماده راه.            "امام علی (ع)"

هرگز قبل از فکر کردن، حرف نزن و کاری انجام مده.   "فیثاغورث"

حرف زدن بدون تفکر، مانند تیراندازی بدون هدف است.    "فیثاغورث"

تفکر، در عاقبت هر کار باعث رستگاری است.       "سقراط"

 تمام شان و عظمت انسان در فکر است.     "دیل کارنگی"

 

واژه های کلیدی: جملات زیبا درباره فکر ، احادیث زیبا ، روایات زیبا ، جملات کوتاه زیبا ، جملات زیبا ، جملات قشنگ از ائمه اطهار ، سخنان زیبای امامان ، سخنان حکیمانه زیبا ، جملات حکیمانه زیبا ، جملات درباره اندیشه و خرد ، حدیث زیبا درباره فکر و تفکر ، سایت جملات زیبا ، سخنان پندآموز ، جملات پنددهنده ، جملات قصار زیبا ، جملات زیبای قصار ، جملات زیبای امام علی علیه السلام ، جملات قصار امام علی (ع) ، سخنان زیبای حضرت محمد (ص) ، سخنان زیبای سقراط ، جملات زیبا در مورد تفکر و اندیشه ، حدیث درباره تفکر ، جملات زیبا در مورد فکر ، احادیث در مورد فکر ، جملات زیبا فکر ، سخنان زیبای امام محمد باقر (ع) ، سخنان زیبای فیثاغورث ، جملات زیبای دیل کارنگی ...اندیشهجملات زیبا در مورد اندیشه

هر سکوتی که خالی از اندیشه بود، خطاست.   "حضرت محمد(ص)"

کسی که اندیشه اش کم باشد، سختی اش فراوان است.  "حضرت محمد(ص)"

از پرتو اندیشه، تیرگی های امور روشن می شود.  "امام علی(ع)"

اندیشه خردمندان، آیینه ای روشن است که حقایق را در خود منعکس می سازد.  "امام علی(ع)"

اندیشیدن، پیش از انجام کار، آدمی را از پشیمانی باز می دارد.  "امام علی(ع)"

خواب و خوراک دیروز دیگر امروز تو را بسنده نیست، چه می شد اگر اندیشه و تصور دیروز هم امروز تو را بسنده نبود.  "سعید نفیسی"

 

واژه های کلیدی: جملات زیبا درباره اندیشه ، احادیث زیبا ، روایات زیبا ، جملات کوتاه زیبا ، جملات زیبا ، جملات قشنگ از ائمه اطهار ، سخنان زیبای امامان ، سخنان حکیمانه زیبا ، جملات حکیمانه زیبا ، جملات درباره اندیشه و خرد ، حدیث زیبا درباره اندیشه و تفکر ، سایت جملات زیبا ، سخنان پندآموز ، جملات پنددهنده ، جملات قصار زیبا ، جملات زیبای قصار ، جملات زیبای امام علی علیه السلام ، جملات قصار امام علی (ع) ، سخنان زیبای حضرت محمد (ص) ، سخنان زیبای سعید نفیسی ، جملات زیبا در مورد تفکر و اندیشه ، حدیث درباره تفکر ، جملات زیبا در مورد اندیشه ، احادیث در مورد اندیشه ، جملات زیبا اندیشه ... 

قدرت خرد و اندیشه

 

پیرمردی تنها در مینه سوتا زندگی می کرد . او می خواست مزرعه سیب زمینی اش راشخم بزند اما این کار خیلی سختی بود . تنها پسرش که می توانست به او کمک کند در زندان بود . پیرمرد نامه ای برای پسرش نوشت و وضعیت را برای او توضیح داد : پسرعزیزم من حال خوشی ندارم چون امسال نخواهم توانست سیب زمینی بکارم . من نمی خواهم این مزرعه را از دست بدهم، چون مادرت همیشه زمان کاشت محصول را دوست داشت من برای کار مزرعه خیلی پیر شده ام. اگر تو اینجا بودی تمام مشکلات من حل می شد. من می دانم که اگر تو اینجا بودی مزرعه را برای من شخم می زدی . دوستدار تو پدر پیرمرد این تلگراف را دریافت کرد : پدر, به خاطر خدا مزرعه را شخم نزن , من آنجا اسلحه پنهان کرده ام . 4 صبح فردا 12 نفر از مأموران اف بی آی و افسران پلیس محلی دیده شدند , و تمام مزرعه را شخم زدند بدون اینکه اسلحه ای پیدا کنند . پیرمرد بهت زده نامه دیگری به پسرش نوشت و به او گفت که چه اتفاقی افتاده و می خواهد چه کند ؟ پسرش پاسخ داد : پدر برو و سیب زمینی هایت را بکار، این بهترین کاری بود که از اینجا می توانستم برایت انجام بدهم...

پس:

هیچ مانعی در دنیا وجود ندارد . اگر شما از اعماق قلبتان تصمیم به انجام کاری بگیرید می توانید آن را انجام بدهیدمانع ذهن است . نه اینکه شما یا یک فرد، کجا هستید.

 

کلمات کلیدی: داستانک زیبا ، داستان کوتاه زیبا ، متن زیبا ، متن قشنگ ، سایت داستانک ، داستانهای پندآموز ، متن زیبا درباره زندگی ، متن کوتاه زیبا در مورد زندگی ، داستان کوتاه موفقیت ، ضرب المثل زیبا ، متن زیبای موفقیت در زندگی ، سایت جالب ، متن جالب ، متن آموزنده ، داستان جالب ، داستان آموزنده ، داستان زیبا درباره اندیشه ، داستان زیبا درباره خردورزی، داستان کوتاه و زیبای مدیریتی ، داستان قدرت اندیشه ، راهکارهای مدیریتی ، راهکار موفقیت ...تاريخ : ۱۳٩٠/٢/۱۸


فرگرد خردمنداهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند .
ارد بزرگ


آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد .
ارد بزرگ


شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است .
ارد بزرگ


سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .
ارد بزرگ


بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است .
ارد بزرگ


هر آنکه خردمندتر است  اهریمن بیشتر به او حمله می کند . در میدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهی دید .
ارد بزرگ


دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد . 
ارد بزرگ


گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است .
ارد بزرگ


رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد .
ارد بزرگ


دانش امروز  فر بسیاری در پی داشته ، اما  نیروی جاری سازی آرامش به روان ما را ندارد . امنیت را  بزرگان خردمند به ما می بخشند .  ارد بزرگتاريخ : ۱۳٩٠/٢/۱۸فرگرد اندیشهاندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد . ارد بزرگ


آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنها در حال پرواز باشد . ارد بزرگتاريخ : ۱۳٩٠/٢/۱۸فرگرد اندیشه همگانی
افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان .
ارد بزرگ


دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است .
ارد بزرگ


خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند . ارد بزرگتاريخ : ۱۳٩٠/٢/۱٤


فرگرد اندیشه
پیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما اثر خواهند گذاشت . 
ارد بزرگ


وارونگی آدمیان و جانوران در پویایی اندیشه و دانش  است ولی آدمی هر دم می تواند به رفتار و خوی بسیار بربرگونه دست یابد و دست به هر بزهی بزند که پلیدترین جانوران هم در بایسته ترین هنگامه از انجام آن می پرهیزند .
ارد بزرگ


همواره آدمیان دایره و چنبره بدی و پلیدی را با دانش و اندیشه برتر خویش بسته و بسته تر می سازند .
ارد بزرگ


خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد .
ارد بزرگ


چهار چوب نگاه ما زمینی است ، اما برآیند اندیشه ما جنبه آسمانی نیز پیدا می کند .
ارد بزرگ


با کسی گفتگو کن که رسیدن به خرد و آگاهی اندیشه اوست نه خویشتن خویش .
ارد بزرگ


اندیشه و انگاره بیمار ، آینده را تیره و تار می بیند . ارد بزرگتاريخ : ۱۳٩٠/٢/۱٢فرگرد خرد و دانشجام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن .
ارد بزرگ


خرد و دانش ابزار پیراستن اشتباهات است و خردمندان ابزار دونپایگان نمی شوند .
ارد بزرگ


خرد در بستری طوفان زده رشد نمی کند.
ارد بزرگ


دانش را می آموزی اما خرد ، برآیند اندیشه و آموخته های ماست .
ارد بزرگ


تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی ست .
ارد بزرگ


خرد ابزار توانایست و خردمند با فر دانش و اندیشه پاک خویش می آفریند ، او زایشگر رخدادهای امروز و فرداهاست . ارد بزرگتاريخ : ۱۳٩٠/٢/۱٢


فرگرد اندیشمنداناندیشمند همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب برای بهبود زندگی آدمیان است .
ارد بزرگ


اندیشمندان را شاید بتوان نادیده گرفت و یا بزور خفه شان نمود ! اما تاریخ ، گواه هزاران سال فریاد رسای آنان بوده و هست .
ارد بزرگ


اندیشمند یگانه است و اگر از ترس سکوت نمود با آدمهای دیگر هیچ فرقی ندارد .
ارد بزرگ


اندیشمندانی همواره نا آشنا می مانند که راه سخن گفتن با مردم خویش را نمی دانند .
ارد بزرگ


راه های آینده ابتدا در اندیشه خردمندان رسم می گردد سپس مردم با کوششی بسیار آن راه ها را خواهند ساخت. ارد بزرگ