جملات زیبا ✯ یک پند
سخنان بزرگان، جملات کوتاه زیبا، پندهای حکیمانه، داستان کوتاه زیبا، جمله های قشنگ، جملات قصار، مطالب جالب، داستانک زیبا، شعر زیبا، پندهای آموزنده، آرمان نامه ارد بزرگ، احادیث زیبا، سخنان ائمه اطهار علیهم السلام

جملات زیبا از ارنستو چگوارا

هر چند وقت یک بار خوب است آدم به مردم خوش اقبال جهان درس بدهد، حتی اگر برای این باشد که غرورشان را لحظه ای مبدل به شرم کند؛ چرا که خوشبختی هایی متعالی تراز خوشبختی آنها وجود دارد؛ خوشبختی‌هایی عظیم تر و عزیزتر.

(ارنستو چگوارا)


جملات زیبا گیله مرد

 

واژه های کلیدی: جملات زیبا درباره خوشبختی ،جملات کوتاه زیبا ، جملات زیبا ، سخنان حکیمانه زیبا ، جملات حکیمانه زیبا ، جملات درباره خوشبختی ، سایت جملات زیبا ، سخنان پندآموز ، جملات پنددهنده ، جملات قصار زیبا ، جملات زیبای قصار ، داستان خوشبختی ، عبارات زیبا ، جملات زیبای خوشبختی ، جملات در مورد خوشبختی ، Ernesto Rafael Guevara de la ، Che Guevara ، جملات زیبای چه گوارا ، جملات زیبا از چگوارا ، متن زیبا ، جملات زیبا درباره غرور ، متن زیبا درمورد خوشبختی ، داستان غرور ، جملات ماندگار ...

ارنستو چگوارا

متن زیبا از ارنستو چگوارا درباره مرگ

 

حتی مرگم را

               شکست به حساب نمی آورم ،

     به جای آن،

                  تنها حسرت ترانه ای ناتمام را

                             با خود به گور خواهم برد...

 (ارنستو چگوارا)

 
جملات زیبا گیله مرد

 

واژه های کلیدی: جملات زیبا درباره مرگ ،جملات کوتاه زیبا ، جملات زیبا ، سخنان حکیمانه زیبا ، جملات حکیمانه زیبا ، جملات درباره مرگ ، سایت جملات زیبا ، سخنان پندآموز ، جملات پنددهنده ، جملات قصار زیبا ، جملات زیبای قصار ، داستان مرگ ، عبارات زیبا ، جملات زیبای مرگ ، جملات در مورد مرگ ، Ernesto Rafael Guevara de la ، Che Guevara ، جملات زیبای چه گوارا ، جملات زیبا از چگوارا ، متن زیبا ...جملات زیبای سیاسی از ارنستو چگوارا

نمی دانم که حکومت انقلابی باقی می ماند یا نه، اما من مسلسل به دست تا آخرین نفس می جنگم.   (ارنستو چه گوارا)

به عنوان یک انسان، غم انگیز است که دوستی نداشته باشی؛ ... اما به عنوان یک انقلابی غم انگیزتر است که دشمنی نداشته باشی ، چون برای یک انقلابی نداشتن دشمن به معنی محافظه کار شدن و سازش است!   (ارنستو چه گوارا)

 

جملات زیبا گیله مرد

 

واژه های کلیدی: جملات زیبا درباره سیاست ،جملات کوتاه زیبا ، جملات زیبا ، سخنان حکیمانه زیبا ، جملات حکیمانه زیبا ، جملات درباره سیاست ، سایت جملات زیبا ، سخنان پندآموز ، جملات پنددهنده ، جملات قصار زیبا ، جملات زیبای قصار ، داستان سیاسی ، عبارات زیبا ، جملات زیبای سیاسی ، جملات در مورد سیاست ، Ernesto Rafael Guevara de la ، Che Guevara ، جملات زیبای چه گوارا ، جملات زیبا از چگوارا ...